Vilkår, forbrukerkjøp

Gjeldende fra 1. september 2013

Generelt gjelder betingelsenr gitt i §3 standard kraftleveringskontrakt (utarbeidet av forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene). Ved motstrid mellom de generelle bransjevilkårene og de spesielle vilkårene som følger av denne kontrakten, går sistnevnte foran.

Øvrige vilkår:

Med avtale om levering av produkter gjelder følgende:

  1. Dersom kunden ved utløp av eksisterende avtale blir stående uten ny avtale, vil kunden automatisk bli lagt på Spotkraft.

  2. Vi tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, eller endringer i øvrige ram­mebetingelser for drift av elverks-/kraftsalgsvirksomhet.

  3. Ved flytting kan kraftavtalen følge kunden. Dette forutsetter at kunden flytter innenfor våre leveringsområder og at kunden i god tid (minimum 2 uker før) gir beskjed til SAE om opplysninger på nytt sted.

  4. Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittsjekk på våre kunder og avvise/si opp eksisterende avtaler på bakgrunn av denne. Vi har ikke økonomisk eller juridisk ansvar dersom en kunde bestiller strøm fra oss og bryter en bindende avtale med en annen kraftleverandør.

  5. Ved kontraktsinngåelse gjelder 14 dagers angrerett etter lov 21.12.2001 nr. 105.

  6. Priselementene kan justeres ved tilsendt informasjon eller årlig, i henhold til endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder.

  7. Fakturering:
    Faktura utstedes sammen med nettleien. Vi anbefaler kunden å opprette avtalegiro og eFaktura-avtale. Betalingsbetingelser er 14 dager.

  8. Endringer/justeringer i gjeldende vilkår (” Leveringsvilkår mellom kunde og Sør Aurdal Energi for levering av kraft”) vil bli opplyst om og offentliggjort på www.sae.no. Ved avvik er det vilkår på www.sae.no som til enhver tid er gjeldende.

A. Spotkraft:

Kraftprisen fastsettes hver måned i henhold til utviklingen i kraftmarkedets priser og vil normalt følge en forbruksveid snittpris av Nord Pools områdepris per måned, pluss påslag per kWh samt et fastbeløp per måned for det enkelte tilknytningspunkt. Innkjøpsprisen vil dekke våre innkjøpskostnader og variere med Nord Pools områdepris per måned.

For gjeldende priser, se produktsiden.

B. Fastpris:

Avtalen gjelder fast pris på kraft samt et månedlig fastbeløp. Kraftpris og kraftkontrakt kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden.

For gjeldende priser, se produktsiden.