Kraftprodukter

- Lokal energi til lokale kunder

Generell informasjon

Ønsker du kraft fra Sør Aurdal Energi, fyller du ut bestillingsskjema >> og sender dette til oss.

Leverandørskifte tar vanligvis mellom 7 og 14 dager fra vi mottar bestillingen. 
Du trenger ikke ta kontakt med nåværende leverandør, - det ordnes herfra. Du mottar en sluttfaktura fra din forrige leverandør når endringen er gjort.

Ved kontraktsinngåelse for forbrukerkjøp gjelder 14 dagers angrerett etter lov av 21.12.2001 nr. 5. Se skjema

For informasjon om det enkelte produkt, trykk på produktnavnet (grått felt) under:

SAE Spotpris

SAE Spot - kraft til innkjøpspris

Produktet følger markedsprisen på kraftbørsen (Nordpool) og beregnes etter vår gjennomsnittlige innkjøpspris per måned med et påslag som for tiden er 2,49 øre/kWh. I tillegg kommer et fastbeløp på kr 37,50 per måned. Prisene er inkl. mva.

Produktet har ingen bindingstid.

Kraftavtalen faktureres sammen med nettleie fra Sør Aurdal Energi Nett.

SAE Fastpris

SAE Fastpris

Fastprisavtaler kan inngås på de til enhver tid gjeldene priser og vil ligge fast i hele avtaleperioden.  Alle fastprisavtaler har utløp per 1. juli  påfølgende år.

Normalt inngås avtaler for inntil ett år. Avtalen kan ikke sies opp eller endres i perioden.
Avtalen har et fastbeløp på kr 37,50 per måned inkl. mva.
Kraftavtalen faktureres sammen med nettleie fra Sør Aurdal Energi Nett.

Du må ta kontakt med Sør Aurdal Energi Kraft dersom du ønsker tilbud på fastprisavtale.

  • Vilkår
  • Angrefristskjema
  • Bestillingsskjema